Październik 2017
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
opcje
Konkurs piosenki Jacka Lecha
22-03-2017
333

Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach-Zdroju serdecznie zaprasza  do udziału w V KONKURSIE PIOSENKI – TWÓRCZOŚĆ JACKA LECHA .

Impreza odbędzie się 21 maja 2017 w centrum Uzdrowiska Goczałkowice – Zdrój.

REGULAMIN UDZIAŁU:

Jacek Lech – bielszczanin,  wokalista popularnego w latach 60 i 70-tych XX w. zespołu Czerwono-Czarni, później piosenkarz solowy. W latach 90-tych związany artystycznie z Uzdrowiskiemw Goczałkowicach-Zdroju, gdzie w niedzielne popołudnia dawał cieszące się dużym uznaniem koncerty.

§1

V Konkurs Piosenki  – Twórczość Jacka Lecha organizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach-Zdroju, we współpracy z Uzdrowiskiem Goczałkowice-Zdrój, oraz Zespołem Sanatoryjno-Szpitalnym Rehabilitacji Narządu Ruchu „Gwarek”.

Konkurs odbędzie się w Goczałkowicach-Zdroju, na terenie Uzdrowiska w dniu 21 maja 2017 roku. godz. 15.00

§2

Celem Konkursu jest:

a)           popularyzacja piosenek Jacka Lecha,

b)          propagowanie kultury muzycznej,

c)           wspieranie uzdolnionych osób w różnym wieku,

d)          umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego,

e)           rozwijanie talentów estradowych,

f)           twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród  uczestników oraz ich opiekunów.

§4

Warunki uczestnictwa:

  1. Wiek uczestników

          soliści: od 14 do bez ograniczeń,

      2. Repertuar - Soliści  prezentują w konkursie dwa utwory:

a)      piosenka z repertuaru Jacka Lecha,

b)      piosenka dowolna innego wykonawcy lub zespołu.

       3. Zgłoszenie

Kartę zgłoszenia do udziału w Konkursie należy przesłać na adres GOK do dnia10 maja 2017 r.

 §5

 Jury / Nagrody

1. Komisja Artystyczna (Jury) powołana przez Komitet Organizacyjny Konkursu wyłoni zdobywcę GRAND  PRIX ( dla utworu Jacka Lecha) oraz laureata pierwszego miejsca na podstawie zgromadzonych punktów za:

a)      dobór repertuaru (tekstu i muzyki) zgodnego z regulaminem konkursu,

b)      dobór repertuaru (tekstu i muzyki) dostosowany do możliwości wykonawczych uczestników,

c)      umiejętności wokalne,

d)     ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie: ruch sceniczny, oddanie klimatu piosenki

  1. Posiedzenie Komisji Artystycznej (Jury) odbędzie się po wysłuchaniu  wszystkich zakwalifikowanych uczestników.
  2. Z posiedzenia - Komisja Artystyczna (Jury) sporządza protokół z listą nagrodzonych
     w Konkursie.
  3. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu Konkursu.
  4. Komisja Artystyczna Konkursu (Jury) ma prawo nie przyznawać nagród, w przypadku gdy poziom prezentacji nie będzie spełniał wymogów regulaminu oraz kryteriów ustalonych przez organizatora.
  5. Przewidziane są nagrody:

a)      nagroda GRAND PRIX ( dla utworu Jacka Lecha),

b)      nagroda rzeczowa i dyplom dla laureata pierwszego miejsca,

c)      dyplomy dla wyróżnionych.

§6

Wszyscy uczestnicy  pokrywają we własnym zakresie koszty przejazdu i ubezpieczenia.

 §7

 Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Komitet Organizacyjny w porozumieniu Komisją Artystyczną Konkursu (Jury).

Adres organizatora Konkursu:
Gminny Ośrodek Kultury
43-230 Goczałkowice-Zdrój
ul. Uzdrowiskowa 61
tel. 32 210 70 88
e-mail:

 

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF